مارکتون

اسید چیست اسیدها موادی ترش مزه‌ هستندکه خاصیت خورندگی از ویژگی اصلی آن ها محسوب می شود و بازها را خنثی می‌کنند. کلمه اسید از کلمه لاتین acidus یا acer گرفته شده است که به معنی ترش است. یکی از ویژگی های اسیدها طعم ترش آن است، مانند سرکه یا آب لیمو که یک نوع […]

اسید سولفونیک چیست اسید سولفونیک یا LABSA نوعی سورفاکتانت آنیونی است که در فرمولاسیون دترجنت های خانگی مانند نظیر مایع ظرف‌شویی و انواع پودرهای شوینده لباس استفاده می شود. این ماده به صورت طبیعی در گازهایی که از آتشفشان ها خارج می شود وجود دارد. سولفونیک اسید از واکنش سولفوناسیون حلقه بنزن در حضور اسید […]