مارکتون

تعریف پلی الکترولیت پلی الکترولیت (Polyelectrolyte) ترکیب پلیمری می باشد که مشابه الکترولیت دارای وزن مولکلی بالایی هستند که با ترکیب در آن به سرعت از هم جدا می‌شوند. پلی الکترولیت‌ به دلیل اینکه از تعداد بسیار زیادی مونومر ( نوعی مولکول است که واحد اصلی پلیمرها را تشکیل می‌دهد) تشکیل شده‌اند دارای تنوع بسیار […]