مارکتون

یکی از نعماتی که پروردگار به ما انسانها داده است ، حس بویایی می باشد ، ما از طریق حس بویایی می توانیم اطلاعات کامل و دقیقی از محیط پیرامون خود ، اشیایی که در طول روز از آنها استفاده می کنیم ، غذایی که می خوریم ، محیطی که در آن قرار داریم و […]