مارکتون

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش صنایع استفاده از مواد شیمیایی نیز بسیار فراگیر شده است. این عامل سبب شده تا برای موارد بسیاری استفاده از حلال ها نیز به شدت افزایش یابد. حلال ها به طور کلی به دو دسته حلال قطبی و غیر قطبی تقسیم می شوند. در حلال های قطبی، ذرات تشکیل دهنده […]

یکی از نعماتی که پروردگار به ما انسانها داده است ، حس بویایی می باشد ، ما از طریق حس بویایی می توانیم اطلاعات کامل و دقیقی از محیط پیرامون خود ، اشیایی که در طول روز از آنها استفاده می کنیم ، غذایی که می خوریم ، محیطی که در آن قرار داریم و […]