مارکتون

تعریف ایزوتیازولین آشنایی با ماده ایزوتیازولین (Isothiazolinone) باید بدانید که در ساختار خود دارای یک حلقه هتروسیکل است و با فرمول مولکولی C3H3NOS شناخته می شود. این ماده یک ترکیب شیمیایی آلی است که با سورفکتانت های غیر یونی نیز سازگار می باشد. رنگ آن شفاف و یا بی رنگ مایل به زرد روشن است که […]

تعریف ایزوتیازولین ایزوتیازولین (Isothiazolinone) در ساختار خود دارای یک حلقه هتروسیکل است با دارای فرمول مولکولی C3H3NOS می باشد و یک ترکیب شیمیایی آلی است. با سورفکتانت های غیر یونی نیز سازگار است و دارای رنگ شفاف بی رنگ مایل به زرد روشن که به صورت مایع تولید می شود. مشتقات این ماده به طور […]

تعریف بایوساید ضد کپک یا بایوساید (Biocide) موادی هستند که به منظور تاخیر در گندیدگی و کپک در صنعت استفاده می شوند.در این نوشتار به انواع بایوساید اشاره می شود. در لغط Cide به معنی بریدن و Bio نیز به معنی زنده است. بایوساید میکروب های مضر یا میکروارگانیسم هایی که با چشم غیر مسلح […]

تعریف بایوساید بایوساید (bioside) یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم های مضر را می گیرد. مواد بایوساید به عنوان عامل ضد رسوب و ضد عفونی کننده نه تنها در تصفیه آب صنعتی، بلکه به عنوان یک ضدعفونی کننده در استخرهای شنا، آب نماها و … […]