مارکتون

دیسپرس کننده نساجی چیست

دیسپرس کننده (Disperser) به معنی پخش کننده است و اشاره به ترکیباتی دارد که در صنایع نساجی به منظور رسیدن به رنگ ایده آل پارچه مورد استفاده فراوانی قرار می گیرد. دیسپرس کننده ماده ای بدون بو با امولسیون زرد رنگ است که نقش به سزایی در جلوگیری از ته نشین شدن ذرات رنگ و یا به هم چسبیدگی آن ها دارد. دیسپرس کننده نساجی با جلوگیری از ته نشین شدن ذرات رنگ دانه، کیفیت رنگ را بالا می برد. عدم اضافه کردن این مواد در رنگرزی سبب مشاهده رنگ بندی نامنظم و غیر یک دست پارچه می شود. رنگزاهای دیسپرس کننده به صورت ذرات ريز معلق در آب هستند و در آب حل نمی شوند.

بواسطه ی تفاوت در تنش سطحی فاز مایع (رزین ها و حلال ها) و فازجامد (پیگمنت ها و فیلر ها) مرحله ی دیسپرسیون در پروسه ی ساخت رنگ، از نظر صرف زمان و انرژی، پردردسر ترین مرحله می باشد.

این محصول را در زمان آماده نمودن محلول رنگ به همراه مقداری آب به رنگ اضافه می کنند و سپس آن را به حمام رنگرزی می ریزند. مقدار مصرف دیسپرس کننده نساجی در رنگرزی پلی استر با رنگزای دیسپرس به میزان 1 الی 1.5 گرم بر لیتر است.

انواع دیسپرس کننده رنگ

دو گروه اصلی دیسپرس کننده وجود دارد که شامل دیسپرس کننده ها با وزن مولکولی کم و با وزن مولکولی بالا تقسیم بندی می شوند. هر دو نوع این مواد کم و بیش در تمامی مراحل دیسپرسیون نقش مستقیم و مهمی دارند. دیسپرس کننده های با جرم مولکولی کم از نظر ساختار شیمیایی به چهار گروه آنیونیک، کاتیونیک، خنثی از نظر الکتریکی و غیر یونی تقسیم می شوند.

 

دیسپرس کننده پودری

به صورت پودر و ساییده شده عرضه است.

دیسپرس کننده مایع

به صورت سیال در بطری و بشکه عرضه میگردد.

دیسپرس کننده پرک

پرک حالتی ویژه از پودر است..

دیسپرس کننده - دیسپرس کننده نساجی

کاربرد دیسپرس کننده

مواد دیسپرس کننده با آب سازگار است و در محیط قلیایی و اسیدی به راحتی کار می کند. این مواد سبب براقیت شید نیز می شوند.

  • یک دست کردن رنک پارچه
  • دیسپرس کردن رنگ های بازیک و خمی
  • بیشتر شدن برق رنگ پارچه
  • جلوگیری از رسوب گذاری در دستگاه
  • کوتاه کردن زمان رنگرزی

شرایط نگهداری از دیسپرس کننده ها

شرایط مطلوب حفظ محصول دیسپرس کننده بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است و توصیه می شود از بسته بودن درب ظرف اطمینان حاصل کرده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر و یخ زدگی و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری گردد. این ماده حداکثر به مدت یکسال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی نماید.

نگهداری از دیسپرس کننده ها - دیسپرس کننده نساجی