مارکتون

اسید سولفونیک چیست اسید سولفونیک یا LABSA نوعی سورفاکتانت آنیونی است که در فرمولاسیون دترجنت های خانگی مانند نظیر مایع ظرف‌شویی و انواع پودرهای شوینده لباس استفاده می شود. این ماده به صورت طبیعی در گازهایی که از آتشفشان ها خارج می شود وجود دارد. سولفونیک اسید از واکنش سولفوناسیون حلقه بنزن در حضور اسید […]